Zpět na zajímavosti z Prahy 6

 

 

 

Obnova vodního díla Džbán, v Praze 6

 

 

 

 

Právě v nabídce

 

Agentura V, s.r.o. nabízí sklady, skladové a kancelářské prostory k pronájmu, komerční pozemky a další podnikatelské reality k pronájmu i prodeji.

 

Agentura V, s.r.o. nabízí sklady, skladové a kancelářské prostory k pronájmu, komerční pozemky a další podnikatelské reality k pronájmu i prodeji.

 

Agentura V, s.r.o. nabízí sklady, skladové a kancelářské prostory k pronájmu, komerční pozemky a další podnikatelské reality k pronájmu i prodeji.

 

Agentura V, s.r.o. nabízí sklady, skladové a kancelářské prostory k pronájmu, komerční pozemky a další podnikatelské reality k pronájmu i prodeji.

 

Pozvánka na výstavu

 

Vodní dílo Džbán bylo postaveno v letech 1966 – 1971 na Litovicko - Šáreckém potoce v
Praze 6 za účelem rekreace obyvatel hl.m. Prahy a je současně rybářským revírem pro sportovní rybolov.

 

Vodní nádrž Džbán

 

V posledních letech se kvalita vody v nádrži neúnosně snížila a byly vydávány zákazy koupání. Množily se sinice. Šárecký potok pod nádrží silně zapáchal dlouho po letní sezóně 2006.

 

Tento stav je vyvolán nevyhovující kvalitou přitékající vody z Litovického potoka, který je znečištěn už před hranicí Prahy. Další znečištění se do něj dostává splachováním nečistot z místních komunikací při silných deštích,  zejména z ulice Ruzyňská.

 

Za dobu existence nádrže se na její dno splavilo velké množství sedimentů. Odhaduje se, že bude potřeba vytěžit 70.000 m3 usazenin.

 

15. listopadu 2007 proběhlo vypuštění nádrže a výlov ryb.

 

Už se nesou Sumec

 

Při vypouštění nádrže došlo k vyplavování usazeného sedimentu  do potoka. Voda se silně zakalila a ocelově zabarvila. Břehová čára se pokryla mocnými vrstvami vyplaveného bahna z nádrže.

 

Samotné odbahňování bude zahájeno koncem jara 2008 a bude trvat cca 5 měsíců. Náklady budou kolem 50 milionů korun. Bude provedena i oprava technologií v hrázi vodního díla a sanace levého břehu, který je erodován.

 

Galerie obrázků po vypuštění nádrže

 

Informační tabule na hrázi

Informační cedule na hrázi nádrže Džbán

 

Odbahňování začalo 1. května 2008, tedy o měsíc dříve, než se původně předpokládalo.

 

Přehrnování vyschlého bahna Výpustní objekt u hráze Těžká technika Seschlé bahno - počasí přálo

 

 

Byl vytěžen veškerý sediment 65.000 - 70.000 m2* za pouhých 67 dní. Celkové náklady na vytěžení sedimentů jsou ve výši 30 - 35 miliónů korun  ( údaje se liší dle jednotlivých informačních zdrojů ).

 

 

 

Informační zdroje tvrdí, že napouštění přehradní nádrže Džbán bylo zahájeno v sobotu 26.7.2008. Avšak objektiv zaznamenal, že 20.7.08 již vody přibylo.

 

20.7.08 20.7.08 20.7.08 20.7.08 20.7.08 20.7.08 20.7.08

 

 

Oprava stavidel a hrází potrvá asi dva týdny, pak začne pozvolné napouštění nádrže.

 

Informace o opravě výpustě

 

Rychlost napouštění závisí na klimatických podmínkách (teplota, srážky) a tím na vydatnosti přítoku Litovicko-Šáreckého potoka. V letních měsících se přítok pohybuje okolo 50 l/s.

 

Voda přibývá Kachničky jsou zpátky Skákat by ještě nešlo

 

 

Vzhledem k ploše nádrže, která činí 13 ha a objemu 300 000 m3 vody, bude napouštění probíhat pozvolně, maximálně 10 cm za den ( to jsou mýty ? ).

 

Voda zase přibyla Voda zase přibyla Voda zase přibyla

 

Toto je stav k 3.8.2008

........................................

 

Už je skoro napuštěno ( 31.8.08)

 

Chybí tak 1,2 metru vody Chybí tak 1,2 metru vody

 

Pronájmy kanceláří a administrativních budov

 

 

mapa webu

 

Agentura V, specialista na sklady a kanceláře

 

Nabídku nebytových prostor hledejte na webu realitní kanceláře Agentura V, s.r.o.  Nabízíme sklady k pronájmu v Praze a okolí, nabízíme kancelářské prostory k pronájmu v Praze.

 

 

 

[CNW:Counter]